حضور در بیستمین نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی ایران

گروه صنایع غذایی تدارک در بیستمین نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی با ارائه محصولات خود با هدف معرفی و آشنایی مصرف کنندگان حضور یافت.
بیستمین نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی ایران از تاریخ 7 الی 10 خرداد 92 در محل نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار گردید. 
 
 
 
 
 
 
بازگشت